Center for Familiepleje

Pleje- og aflastningsfamilier søges

Center for Familiepleje søger både pleje- og aflastningsfamilier. Vi har p.t. flere børn, der venter, og hører gerne fra familier, som har lyst og overskud til at hjælpe et udsat barn eller søskendepar.
Læs mere om de enkelte børn og hvor du skal henvende dig

Nyt fra Center for Familiepleje

Nyt fra Videnscenter for Familiepleje

Vi søger to familieplejekonsulenter
22/4-2014

Er du på udkig efter nye udfordringer på en dynamisk og fagligt ambitiøs arbejdsplads, så har vi måske et spændende job til dig som familie-plejekonsulent. Center for Familiepleje har lige nu to ledige stillinger - en på 37 og en på 25 timer. Der er ansøgningsfrist den 4. maj.
Læs mere om stillingerne

Børns udvikling i år et som anbragt
27/3-2014

Hvordan udvikler anbragte børns sociale kompetencer sig i løbet af det første års anbringelse? Hvad sker der med deres forestilling om, hvad nære relationer er? Og hvad sker der med de voksnes forståelse af barnet? Sådan lyder nogle af de spørgsmål Københavns Kommune og Aalborg Universitet er gået sammen om at få svar på i et ph.d.- projekt. Det er psykolog Kirstine Chirsty Lindgaard, der står for projektet, og hun bruger bl.a. en videnskabeligt udviklet dukkelegsmetode i testen af de deltagende børn.
Læs mere om ph.d.-projektet

Anbragte børn får hjælp til bedre skolegang
27/3-2014

Egmont Fondens signaturprojekt Lær for livet tilbyder anbragte børn sommerskole og mentorer for at hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sommerskolen blev afholdt første gang i 2013 og var en stor succes - både målt på børnenes læring, selvtillid og sociale kompetencer.
Læs mere om Lær for Livet

Centrets grundkurser er nu åbne for alle
10/3-2014

Fra foråret 2014 bliver det muligt for konkret godkendte pleje- og aflastningsfamilier samt netværksfamilier fra andre kommuner at få plads på Center for Familieplejes grundkurser. Centret har afholdt kurser af denne type for københavnske plejefamilier siden 2007, men vil nu - på baggrund af forespørgsler fra flere kommuner - udbyde ledige pladser mere bredt. Blandt vores undervisere kan nævnes kapaciteter som Anne Blom Corlin, Bente Baggesen og Jan Arrhenius.
Læs mere om centrets grundkurser

Nye telefontider i Center for Familiepleje
19/2-2014
Center for Familiepleje har fået nye telefontider. Fremover lukker telefonerne kl. 15 ugens første fire dage. Om fredagen er de åbne til kl. 14.
Se de nye telefontider

Nye satser for tøj- og lommepenge
4/2-2014
Fra årsskiftet stiger satserne for tøj- og lommepenge, og vi har derfor revideret vores pjece Lommepenge til plejebørn. Pjecen rummer også gode råd til plejefamilier om, hvordan de kan hjælpe deres plejebørn med at administrere deres penge i hverdagen, og hvilke regler der gælder på området. .
Hent pjecen Lommepenge til plejebørn

Kurser og temaaftener i 2014
14/1-2014

Kursuskatalog 2014Børns brug af sociale medier, særligt sårbare børn og pædagogiske redskaber som kan gøre hverdagen nemmere, uanset om du er pleje- eller aflastningsfamilie. Center for Familieplejes kursusprogram for 2014 spænder vidt og tilmeldingen er allerede godt i gang.
Hent vores Kursuskatalog 2014
Hent brochure for Temaaftener 2014
Læs mere om vores samlede kursustilbud i 2014

Samarbejdssamtaler – et nyt tilbud
1/10-2013
colourboxDet er en stor belastning for børnene, når der er åbne eller underliggende konflikter mellem plejefamilien og de biologiske forældre. Det påvirker børnenes trivsel og kan i værste fald føre til et sammenbrud i anbringelsen. Derfor har Center for Familiepleje uddannet seks medarbejdere i en ny metode – samarbejdssamtaler – som kan hjælpe de voksne omkring barnet med at skabe et konstruktivt samarbejde.
Læs mere om det nye tilbud

Fornyet fokus på vurdering af plejefamilier
1/10-2013
Plejefamiliers evne til at forstå og knytte sig til andre har afgørende betydning for et vellykket anbringelsesforløb. Center for Familiepleje har derfor valgt at gøre vurdering af plejefamiliers relationelle kompetencer til et særligt indsatsområde i det kommende år. Indsatsen vil både involvere opkvalificering af relevante medarbejdere og en revision af centrets metode i forhold til at godkende plejefamilier.
Læs mere om den nye indsats

Fra Tivoli og Zoo til designersolbriller
20/6-2013
Foto Kim AgerstenCenter for Familiepleje har indledt et samarbejde med Børnehjælpsdagen, som betyder, at de døgnpleje-familier som har børn fra Københavns Kommune fremover vil få flere nye tilbud. Blandt andet vil Børnehjælpsdagen hvert år invitere til lysfest i Tivoli og sommerudflugt i Zoologisk Have.
Læs mere om det nye tilbud

Flere børn i familiepleje – og hurtigere
20/6-2013
Københavns Kommune har længe haft en strategi om at øge brugen af familiepleje. Strategien giver resultater, men andelen af anbragte børn i familiepleje skal øges yderligere, og Center for Familiepleje tilbyder derfor nu Børnefamilieenhederne i København at hjælpe dem med at vurdere, om familiepleje er en mulighed i de enkelte sager. Samtidig tages der flere initiativer til at nedsætte sagsbehandlingstiden internt i kommunen.
Læs mere om de nye initiativer

Driftstilsyn med plejefamilier flytter
20/6-2013
Den 1. januar 2014 flytter opgaven med at godkende og føre tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier til de fem nyoprettede socialtilsyn. Det sker som et led i tilsynsreformen, som blev endeligt vedtaget i Folketinget den 6. juni. Baggrunden for reformen er et ønske om at løfte kvaliteten og etablere et mere uvildigt tilsyn med de steder, hvor anbragte børn og unge bor og opholder sig.
Læs mere om den nye tilsynsreform

Ny dokumentar vil om bag overskrifterne
20/6-2013
Ny dokumentarserie skal vise Danmark, hvordan det i virkeligheden foregår, når et barn kommer i pleje. Center for Familiepleje og Børnefamiliecenter København har givet to DR-journalister – Lisbet Barrett og Anne Herlin – lov til at skildre, hvordan processen er i Københavns Kommune, og hvordan livet i plejefamilien siden former sig. Optagelserne er begyndt, men de to journalister mangler stadig at finde de sidste cases.
Læs mere om den kommende DR-dokumentar

Nye opgaver på handicapområdet
11/3-2013
Center for Familiepleje skal fremover samarbejde med Handicapcenter København om at løse opgaver for de plejefamilier, som har børn med handicap i pleje eller aflastning. Samarbejdet betyder, at Center for Familiepleje bliver udvidet med ca. 30 døgnplejefamilier og godt 100 aflastningsfamilier.
Læs mere om de nye opgaver

Året der gik i tal
11/3-2013
Center for Familiepleje har haft travlt i året der gik. Antallet af døgn- og aflastningssager ligger nogenlunde på niveau med 2011, til gengæld er der stor vækst i kursusvirksomheden – både i antallet af udbudte kurser og antal deltagere.
Læs mere om aktiviteterne i året der gik

Lommepenge til plejebørn
11/3-2013
Har plejebørn ret til at få udbetalt deres lommepenge? Er det i orden at gøre forskel på de børn, der bor i familien? Og skal lommepenge og pligter kædes sammen? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i en ny pjece fra Center for Familiepleje.
Læs pjecen Lommepenge til plejebørn

Succes med faglig café for aflastningsfamilier
11/3-2013
I 2012 afholdt Center for Familiepleje tre faglige cafeer for udvalgte aflastningsfamilier fra hovedstadsområdet. Det var familieplejekonsulenterne Marianne Ahola og Pia Rogersen, der i fællesskab stod for arrangementerne. Ideen var at tilbyde aflastningsfamilier deres eget forum og bidrage til netværksdannelse blandt familier, der bor tæt på hinanden og har fælles interesser eller udfordringer.
Læs mere om de nye netværksgrupper

Aflastningspleje – en gevinst for alle parter
11/3-2013
Ved indgangen til 2013 har i alt 214 københavnske børn en aflastningsfamilie. Men hvad kendetegner egentlig aflastning som foranstaltning – udover at det opleves positivt af alle de involverede parter? Hvordan foregår det? Og hvilke familietyper får det tilbudt? Pia Rogersen, familieplejekonsulent i Center for Familiepleje, har indsamlet en række oplysninger om aflastningspleje.
Læs mere om aflastningspleje

Nyt tilbud til aflastningsfamilier
11/3-2013
Fra og med 2013 har aflastningsfamilier med børn fra København fået deres eget efteruddannelsestilbud. Kursusafdelingen i Center for Familiepleje har tilrettelagt fire temaaftener, hvor såvel tidspunkt som emne er valgt ud fra aflastningsfamiliernes behov. Blandt emnerne er det vigtige samarbejde med barnets forældre og tilgangen til omsorgssvigtede børn, som psykologen Inger Thormann vil fortælle om.
Læs mere om det nye tilbud til aflastningsfamilier
Download brochuren: Temaaftener 2013

Kursuskatalog for 2013 er netop udsendt
4/12-2012

Center for Familieplejes tilbud om efter-uddannelse til pleje- og aflastningsfamilier med børn anbragt af Københavns Kommune er netop udsendt. Som noget nyt får aflastningsfamilierne tilbud om at deltage i særligt tilrettelagte temaaftener, mens heldagskurserne er forbeholdt døgnplejefamilierne. Nyt er det også, at tilmeldingen foregår elektronisk. Der er tilmeldingsfrist den 6. januar.
Læs mere om vores efteruddannelse
Download Kursuskatalog 2013
Download brochuren: Temaaftener 2013

Vi søger pleje- og aflastningsfamilier
3/12-2012

Center for Familiepleje søger i øjeblikket flere pleje- og aflastningsfamilier både til små børn og teenagere. Vi søger især familier, som bor på i København og omegn, så børnene og de unge kan bevare kontakten til deres nærmiljø og omgangskreds.
Læs mere om de enkelte børn og unge

Bedre familiepleje til børn med handicap
27/3-2014

Foto: Colourbox.comVidenscenter for Familiepleje har fået en bevilling fra Egmont Fonden til et nyt udviklings- projekt, der skal kvalificere kommunernes indsats over for anbragte børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Projektet har et stærkt børneperspektiv og vil tage udgangspunkt i børnenes egne oplevelser af udfordringer og behov for støtte, ligesom også deres plejefamilier vil blive spurgt. Projektet er et led i Center for Familieplejes udvikling af handicapområdet, men skal også gavne landets øvrige kommuner.
Læs mere om det nye projekt

Flere kommer i aflastning i netværket
4/2-2014
Et tværkommunalt projekt under Socialstyrelsen har resulteret i, at flere børn og unge i Københavns Kommune kommer i aflastning i deres netværk. Ansættelse af netværks-konsulenter og nye arbejdsredskaber er sammen med en kulturændring i kommunen en del af forklaringen på den nye udvikling. Den seneste status på projektet viser desuden, at børnene og de unge også selv ser det som et plus, at de kendte aflastningsfamilien i forvejen.
Læs mere om aflastning i netværket

København anbringer flest i netværkspleje
4/2-2014
Københavns Kommune anbringer børn i netværkspleje langt hyppigere end landets kommuner i gennemsnit, og også i sammen-ligning med landets fem næststørste kommuner er forskellen markant. I slutningen af 2012 bor 12,7 procent af alle anbragte børn i Københavns Kommune i en familie, de kendte i forvejen via deres netværk, mens det samme kun gælder for 7,6 procent af børnene i de øvrige 6-by kommuner. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje. .
Hent videnscentrets statistik fra oktober 2013
Læs mere om den seneste udvikling

Nyt pilotprojekt:
Akutplejefamilier til unge i æreskonflikter

1/10-2013
En del af de unge, der er ramt af æresrelaterede konflikter, kan med fordel anbringes i familiepleje frem for på en døgninstitution, hvor de andre unge ofte har helt andre problematikker. Center for Familiepleje og Center for Forebyggelse og Rådgivning har derfor indledt et fælles pilotprojekt, der skal rekruttere og uddanne akutplejefamilier, som kan tage imod denne lille, men stærkt udsatte målgruppe.
Læs mere om det nye projekt

De forstærkede plejefamilier er en succes
1/10-2013
Langt de fleste af de forstærkede plejefamilier løfter opgaven og lykkes med at tage sig af børn og unge med særligt udfordrende problematikker. Det viser en intern midtvejsevaluering af Projekt forstærkede pleje¬familier, som Videnscenter for Familiepleje har foretaget. Evalueringen viser også, at 9 ud af 10 af de forstærkede plejefamilier er så tilfredse med den støtte, de får fra Center for Familiepleje, at de vil anbefale andre at blive forstærket plejefamilie i Københavns Kommune.
Læs mere om de forstærkede plejefamilier

Anbringelser bliver mere stabile
1/10-2013
Tendensen til, at flere anbragte børn og unge fra Københavns Kommune bor det samme sted i hele deres anbringelsesforløb fortsætter. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje. Statistikken, der er fra juli 2013, viser desuden, at de børn og unge, der anbringes af Handicapcenter København, i syv ud af ti tilfælde anbringes på døgninstitution eller opholdssted. Det er første gang tallene fra handicapområdet er med i opgørelsen.
Læs flere tal fra videnscentrets statistik
Hent videnscentrets statistik fra juli 2013

VISO-sager med fokus på børnenes perspektiv
20/6-2013
Videnscenter for Familiepleje får stadig flere sager som VISO-leverandør. VISO er Socialstyrelsens specialistrådgivning og går blandt andet ind i sager om anbragte børn og unge, som er gået i hårdknude. Sagerne er vidt forskellige, men Videnscentrets vigtigste bidrag er ofte at hjælpe kommunen til at få mere fokus på barnets perspektiv, fortæller Mette Larsen, der er leder af Videnscentret.
Læs mere om arbejdet med VISO-sagerne

Mest forebyggelse rettet mod hele familien
20/6-2013
Når der iværksættes forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune er der ofte fokus på familien som helhed. Familierettede foranstaltninger som dagtilbud og familiebehandling udgør knap 47 procent af de forebyggende foranstaltninger, men også kontaktpersoner, økonomisk støtte og aflastning er blandt de mest brugte tiltag. Den 1. april 2013 var der i alt 2757 aktive forbyggende foranstaltninger, hvilket er status quo i forhold til året før, mens antallet af anbragte børn og unge er faldende.
Læs mere om udviklingen i anbringelserne
Hent Videnscentrets statistik for april kvartal

Inspiration og ny viden om anbragte unge
4/6-2013
De fleste anbragte teenagere trives i deres plejefamilie. Det var hovedkonklusionen i rapporten Teenagere i familiepleje – set fra anbragte unge og plejeforældres perspektiv. Men der er også ting, som ifølge de unge kan gøres endnu bedre, og dem kan man nu læse om i tre hæfter, som henvender sig til plejefamilier, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter. Til de travle læsere har videnscentret desuden udgivet en kort udgave af rapporten med fokus på undersøgelsens konklusioner og samlede anbefalinger. 
Hent de 4 publikationer her

2012-måltal for familiepleje er nået
11/3-2013
I 2012 har Københavns Kommune arbejdet ud fra en målsætning om, at 45 procent af alle anbragte børn i kommunen skulle være i familiepleje ved årets udgang. Der er sket en stigning i antallet af nyanbringelser familiepleje, og den samlede andel af børn i familiepleje er ved udgangen af 2012 steget til 46,2 procent og ligger altså lidt over måltallet.
Læs mere om udviklingen i familieplejen
Hent videnscentrets statistik for januar kvartal

Flere skal have et pusterum i eget netværk
11/3-2013
Flere af de børn og unge, der har brug for et pusterum, skal have det i deres eget netværk. På den måde får de bedre mulighed for at bevare de eksisterende familierelationer, samtidig med at ventetiden på en aflastningsfamilie kan gøres kortere. Derfor har Københavns Kommune siden 2011 deltaget i et forsøgsprojekt finansieret af Socialstyrelsen. Projektet ”Aflastning i netværket” har allerede nu gjort en forskel.
Læs mere om projekt ”Aflastning i netværket”

Ny vejledning om plejebørns samvær
4/2-2013
Videnscenter for Familiepleje har netop udgivet en ny vejledning om samvær mellem anbragte børn og deres netværk. Vejledningen, Fastsættelse af samvær for familieplejeanbragte børn og unge, henvender sig primært til fagfolk, og formålet med den er, at give dem redskaber til at træffe gode beslutninger, som lever op til lovens krav og er til gavn for de anbragte børn.
Læs mere om samværsvejledningen
Hent vejledningen

Alle anbragte unge får bog om at være i pleje
18/12-2012
Videnscenter for Familiepleje vil i det nye år udsende hæftet "Når man bor i en anden familie" til alle landets anbragte unge fra 12 år og opefter. Hæftet er skrevet i et samarbejde mellem fire unge og to medarbejdere i videnscentret og giver svar på de spørgsmål, som unge anbragte kan have omkring deres rettigheder og det at være i pleje. Den landsdækkende udsendelse er gjort mulig af en bevilling fra Egmont Fonden.
Læs mere om "Når man bor i en anden familie"

Reel inddragelse af unge i egen sag
18/12-2012
Reel inddragelse af de unge - og gerne med et særligt fokus på deres helt specielle styrker og kompetencer. Det var et af de gennemgående temaer, da Videnscenter for Familiepleje afholdt konferencen Bedre Teenageanbringelser.
"Vi inddrager måske mere i dag end tidligere, men ikke bedre", lød den provokerende udmelding fra en af hovedtalerne, professor Hanne Warming fra Roskilde Universitet.
Læs mere om konferencen

Mange anbragte unge føler sig ensomme
18/12-2012
En del anbragte teenagere tynges af følelser af ensomhed og af at være anderledes end andre unge. De savner ligesindede, som de kan dele deres historier og erfaringer med, og de har ofte stor gavn af deres søskende og plejesøskende. Både kommunale medarbejdere og plejeforældre kan gøre en positiv forskel for de unge ved at støtte dem i at opretholde en tæt kontakt til søskende eller opfordre dem til at opsøge netværk med andre anbragte unge.
Læs mere om ensomhed blandt anbragte unge

København er god til at inddrage de unge
18/12-2012
De fleste af de anbragte teenagere i København føler sig både hørt og reelt inddraget i beslutninger om deres egen sag. Det gælder både på det generelle plan, og når man spørger ind til mængden af samvær med de biologiske forældre. I forhold til valg af anbringelsessted ser inddragelsen ud til at være lidt mere begrænset. Det viser Videnscenter for Familieplejes undersøgelse "Teenagere i Familiepleje".
Læs mere om inddragelse af de unge i egen sag

Stor tilfredshed med Teenagekonference
18/12-2012
"God kobling mellem teori og praksis" og "en rigtig god og veltilrettelagt dag" Sådan lyder det i et par af evalueringerne af Videnscenter for Familieplejes konference om bedre teenageanbringelser, som blev afholdt i november. Knap halvdelen har udfyldt evalueringsskemaet, og de har alle haft en god oplevelse.
Læs mere om evalueringen

Teenagere trives i deres plejefamilier
19/11-2012
De fleste unge er glade for at bo i deres plejefamilie, og mange får en særlig tilknytning til deres plejemor, selv om de bliver anbragt i en sen alder. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscenter for Familiepleje, som bliver præsenteret på en konference i Nyborg den 21. november.
Læs mere om teenagere i familiepleje